Minneskonsert på Gustav Adolfsdagen

Onsdag 6 november kl 19:00 i Riddarholmskyrkan. Fosterländska och romantiska sånger för manskör. Samarbete med Sundbybergs Manskör. Dirigent: Veikko Kiiver. Organist: Olof Andersson. Minnestalare: hovpredikant Erland Ros. Psalmsång tillsammans med publiken. Fritt inträde, kollekt vid utgången.

Publicerat i SAS

Flaggotta på Nationaldagen


Sjöhistoriska museet torsdag 6 juni kl 08:00. Flaggotta. Nationaldagens officiella invigning. Flagghissning, högtidstal och sång. Vi sjunger Sveriges flagga, Morgon, Till Österland och Stenhammars Sverige. Publiken sjunger nationalsången tillsammans med oss. Dirigent Veikko Kiiver. Officiellt program finns på www.sjohistoriska.se. Museet är öppet till 17:00.

Valborgshelg i Mariehamn

Tisdagen den 30 april kl 19:00 sjunger vi till valborgselden på Notudden i Mariehamn. Arrangörer är Kasberget-Apalängens byalag, Strandnäs Frivilliga Brandkår och Mariehamns stads kultur- och fritidsnämnd. Den 1 maj kl 15:00 sjunger vi på återöppningen av museifartyget Pommern på Ålands Sjöfartsmuseum. Veikko Kiiver dirigerar vid båda tillfällena. Sångare från Sundbybergs Manskör medverkar också.

Hemmavid blir det vårkonsert på Järnvägsrestaurangen Östra Station, Valhallavägen 77, Stockholm, tisdag 30 april kl 16:00 genom samarbete mellan Sundbybergs Manskör och oss. Dirigent Helene Reduthe. Fritt inträde, kom i god tid. Det kan bli fullt!

Publicerat i SAS

Påsksångarna 2019 – dubbelt!

På Påskdagen den 21 april 2019 kl 13:00 håller vi, liksom många år förut, vårkonsert vid Koppartälten i Hagaparken. Därefter – nytt för i år! – sjunger vi en gång till vid Fjärilshuset Haga Ocean, en bit därifrån i Hagaparken, kl 15:00. Sångare från Sundbybergs Manskör och ev andra manskörer kommer och sjunger tillsammans med oss, under ledning av vår dirigent Veikko Kiiver.

Publicerat i SAS

Minneskonsert på Gustav Adolfsdagen

Tisdag 6 november kl 19:00 i Riddarholmskyrkan. Fosterländska och romantiska sånger för manskör. I år hyllar vi också tvåhundraårsminnet av att Karl XIV Johan blev Sveriges kung och ätten Bernadotte dess kungahus. Sångare från Sundbybergs manskör medverkar. Dirigent: Veikko Kiiver. Orgelsolist: Karin Hellman Geworkian. Minnestal: Erland Ros. Psalmsång tillsammans med publiken. Fritt inträde, kollekt till körens verksamhet.

Publicerat i SAS

Ny dirigent

Vår nye dirigent heter Veikko Kiiver. Han har gedigen utbildning som körledare och sångpedagog, och lång erfarenhet både som körledare och sångare. Vi är mycket glada över att få arbeta med honom.

Publicerat i SAS

Flaggotta på Nationaldagen

Sjöhistoriska museet onsdag 6 juni kl 08:00. Vi sjunger på Nationaldagens officiella invigning. Dirigent Albin Delibas Heijkenskjöld. Hela programmet finns på www.sjohistoriska.se. Museet är öppet till 17:00.

Sköna maj välkommen!

Vårkonsert på Järnvägsrestaurangen Östra Station, Valhallavägen 77, Stockholm, måndag 30 april kl 16:30. Vi sjunger, som så många år förut, de klassiska vårsångerna och ett par andra manskörslåtar som vi gillar. Albin Delibas Heijkenskjöld dirigerar. Fritt inträde, men boka gärna bord. Det kan bli fullt!

Publicerat i SAS

It Takes Two To Tango!

Sjöhistoriska fredag 27 april kl 18:00. ÅSMA, våra sångarvänner från Åbo, kommer på svarsvisit och håller konsert tillsammans med oss. Tangogruppen Trio BandArco och den nya åbokören Män i Arbetsför Ålder är också med. Körerna leds av Sam Fröjdö och Albin Delibas Heijkenskjöld. Fri entré.

Publicerat i SAS

Påsksångarna 2018

På Påskdagen den 1 april 2018 kl 13:00 håller vi, liksom många år förut, vårkonsert vid Koppartälten i Hagaparken. Sångare från andra manskörer kommer och sjunger tillsammans med oss, under ledning av vår nye dirigent Albin Delibas Heijkenskjöld.

Publicerat i SAS