Gustav Adolfsdagen 2020

Riddarholmskyrkan var stängd sedan länge. Vi gjorde som våra sångarbröder gjorde i gången tid, fram till 1928. Stod utanför kyrkan och sjöng. Ingen orgel, ingen procession med flagga och standar, färre sånger. Vädret var dock på vår sida. Plusgrader, svag vind och inget regn.

Kväll och frid. Musik av Erik Gustaf Geijer. Text av Carl Wilhelm Böttiger. 

Dirigent: Johanna Sjöberg Olson. Inspelning: Patric Hillerudh.

Publicerat i SAS

Vi söker sångare!

 ”Stockholms Allmänna” som kören ofta kallas, är en av Sveriges äldsta ideella manskörer, grundad den 5 mars 1862 av magister August Jahnke. Den består f n av ca 20 sångarbröder i olika åldrar med ett grundmurat intresse för traditionell svensk manskörssång.

Körens målsättning är att främja den svenska manskörssången och därigenom bevara den traditionella repertoaren med dess kraft och poesi, men också att tillföra repertoaren nutida manskörssånger.

Kören konserterar främst i Stockholm med omnejd. Vi har fasta uppträdanden både vår och höst. Påsk- och Valborgsmässoafton är högtider för kören, med flera framträdanden just de dagarna. Till minne av Gustaf II Adolfs död den 6 nov 1632 konserterar kören i Riddarholmskyrkan, en nu mer än 150-årig tradition.

Vi försöker även att anordna resor utanför Sverige. Danmark och Finland har varit de senaste destinationerna.

Vill du vara med och sjunga?
Vi söker nu nya sångare till alla stämmor: Tenor 1 och 2, bas 1 och 2. Om du är tonsäker och kan repetera på måndagar kl. 18:30-21:00 höst och vår, är du välkommen att maila oss på info@stockholmsallmanna.se . Kom och känn dig för på en repetition. Notkunskap och körvana är ett plus.
Välkommen till en anrik manskör med fötterna i nutiden!

Publicerat i SAS

Minneskonsert på Gustav Adolfsdagen

Onsdag 6 november kl 19:00 i Riddarholmskyrkan. Fosterländska och romantiska sånger för manskör. Samarbete med Sundbybergs Manskör. Dirigent: Veikko Kiiver. Organist: Olof Andersson. Minnestalare: hovpredikant Erland Ros. Psalmsång tillsammans med publiken. Fritt inträde, kollekt vid utgången.

Publicerat i SAS

Flaggotta på Nationaldagen


Sjöhistoriska museet torsdag 6 juni kl 08:00. Flaggotta. Nationaldagens officiella invigning. Flagghissning, högtidstal och sång. Vi sjunger Sveriges flagga, Morgon, Till Österland och Stenhammars Sverige. Publiken sjunger nationalsången tillsammans med oss. Dirigent Veikko Kiiver. Officiellt program finns på www.sjohistoriska.se. Museet är öppet till 17:00.

Valborgshelg i Mariehamn

Tisdagen den 30 april kl 19:00 sjunger vi till valborgselden på Notudden i Mariehamn. Arrangörer är Kasberget-Apalängens byalag, Strandnäs Frivilliga Brandkår och Mariehamns stads kultur- och fritidsnämnd. Den 1 maj kl 15:00 sjunger vi på återöppningen av museifartyget Pommern på Ålands Sjöfartsmuseum. Veikko Kiiver dirigerar vid båda tillfällena. Sångare från Sundbybergs Manskör medverkar också.

Hemmavid blir det vårkonsert på Järnvägsrestaurangen Östra Station, Valhallavägen 77, Stockholm, tisdag 30 april kl 16:00 genom samarbete mellan Sundbybergs Manskör och oss. Dirigent Helene Reduthe. Fritt inträde, kom i god tid. Det kan bli fullt!

Publicerat i SAS

Påsksångarna 2019 – dubbelt!

På Påskdagen den 21 april 2019 kl 13:00 håller vi, liksom många år förut, vårkonsert vid Koppartälten i Hagaparken. Därefter – nytt för i år! – sjunger vi en gång till vid Fjärilshuset Haga Ocean, en bit därifrån i Hagaparken, kl 15:00. Sångare från Sundbybergs Manskör och ev andra manskörer kommer och sjunger tillsammans med oss, under ledning av vår dirigent Veikko Kiiver.

Publicerat i SAS

Minneskonsert på Gustav Adolfsdagen

Tisdag 6 november kl 19:00 i Riddarholmskyrkan. Fosterländska och romantiska sånger för manskör. I år hyllar vi också tvåhundraårsminnet av att Karl XIV Johan blev Sveriges kung och ätten Bernadotte dess kungahus. Sångare från Sundbybergs manskör medverkar. Dirigent: Veikko Kiiver. Orgelsolist: Karin Hellman Geworkian. Minnestal: Erland Ros. Psalmsång tillsammans med publiken. Fritt inträde, kollekt till körens verksamhet.

Publicerat i SAS

Ny dirigent

Vår nye dirigent heter Veikko Kiiver. Han har gedigen utbildning som körledare och sångpedagog, och lång erfarenhet både som körledare och sångare. Vi är mycket glada över att få arbeta med honom.

Publicerat i SAS

Flaggotta på Nationaldagen

Sjöhistoriska museet onsdag 6 juni kl 08:00. Vi sjunger på Nationaldagens officiella invigning. Dirigent Albin Delibas Heijkenskjöld. Hela programmet finns på www.sjohistoriska.se. Museet är öppet till 17:00.