1862 – 1900

1862
Då föreningen den 5 mars 1862 stiftades av magister Aug. Jahnke och ett 20-tal sångare ur Stockholms Hantverkssångförening, fick den först namnet Euterpe, men detta namn utbyttes redan året därpå mot Stockholms Allmänna Sångförening. Man repeterade först hemma hos Jahnke. Sedermera kunde dock repetitionerna försiggå i Odéon, Regeringsgatan 28. Eftersom man på den tiden saknade elektriskt ljus, fick sångarna studera noterna vid stearinljus. Sångintresset var emellertid starkt och manskörssången var på den tiden mycket populär.

1863
Detta år fick föreningen sitt första standar, ritat av C. G. Mineur. Det invigdes vid en festlighet på Blanchs Malmgård på Ladugårdslandet. I november sjöng kören för första gången utanför Riddarholmskyrkan till minnet av Gustaf II Adolfs död.

1868
Nu var manskören mogen för offentligt framträdande och ett hedrande uppdrag erhölls att sjunga vid avtäckandet av Karl XII:s staty i Kungsträdgården. Vid detta tillfälle förekom både militär och civil pompa. Körmedlemmarna måste bära ett festdeltagarmärke med Karl XII:s namnchiffer i gult och blått. Under ledning av magister Jahnke framförde kören sitt sångprogram på ett utomordentligt sätt och blev föremål för tacksamma applåder av auditoriet.

1873
I juni månad detta år uppvaktades änkedrottning Josefina på 50-årsdagen av ankomsten till Sverige, varvid manskörens dirigent, Aug. Edgren, tilldelades änkedrottningens för jubiléet särskilt präglade guldmedalj.

1874
En kvartett ur Stockholms Allmänna Sångförening gav detta år upphov till en tradition som än i dag fortlever under namn ”Påsksångarna” och som Påskdagen räknar 124 år sedan sin tillblivelse. Minst fem protokollböcker (förvarade i ”Allmännas” arkiv) vittnar om denna tidsrymd.

1876
I februari detta år utförde sångföreningen en förnämlig avskedshyllning vid tonsättaren Aug. Södermans jordfästning.

1878
Musikdirektör Aug. Edgren blev detta år manskörens förste dirigent. Repetitionslokal var nu Storkyrkoförsamlingens gymnastiksal, vilken uppläts gratis mot att kören varje juldag medverkade vid en välgörenhetskonsert i Storkyrkan. Detta år hade kören även en konsert i Adolf Fredriks kyrka. Kyrkoherden, som ansåg att ”Längtan” av Aug. Söderman ej motsvarade hans religiösa åsikter, genomdrev att sången ströks ur programmet.

1880
Från orgelläktaren i Storkyrkan hälsades det nya året med ottesång kl. 7.30. Dirigenten var musikdirektör Edgren. Bland föreningens framgångar detta år må nämnas en konsert den 18 april i Berns Salonger. Vid polarfartyget Vegas återkomst till Sverige den 24 april, utförde kören sång, varvid professor A. E. Nordenskiöld tackade musikdirektör Edgren för denna uppmärksamhet.

1882
Den 10 juni uppvaktade manskören Oscar II och drottning Sophia på silverbröllopsdagen. Konungen jämte uppvaktningen gick ner på borggården och tackade körens dirigent Aug. Edgren och ordförande J. A. Nyqvist.

1885
Den 13 maj sjöng manskören vid avtäckningen av Carl von Linnés staty i Humlegården.

1887
Den 25 mars firade sångföreningen sitt 25-årsjubileum med bankett på Hotell Continental. Kören räknade 120 man, den största enskilda sångarsammanslutning som dittills samlats till samkväm i huvudstaden. Den 9 juni företogs en lustresa med båt till Norrköping. 85 sångare deltog.

1889
Den 21 januari uppvaktades konung Oscar II på sin 60-årsdag. Manskören, 100 man, sjöng under direktör Erik Åkerbergs ledning ”Vårt Land” och ”Hör oss Svea”. Konungen tackade för den vackra sången. Den 7 juli anordnades en lustresa med båt till Gävle, där en bejublad konsert hölls i Centralhotellets stora park.

1890
Den 4 maj avled manskörens stiftare och förste dirigent, magister A. Jahnke. Jordfästningen ägde rum på Norra kyrkogården under hedersbetygelser och sång av kören.

1892
Den 17 januari avhölls i Berns Salonger en matiné, varvid för första gången framfördes Adams ”Julsång” i arrangemang av direktör Alb. Lindström för kör, solo, orgel och piano. Den 12 augusti inbjöd det nya Skansen för första gången Stockholms Allmänna Sångförening att där ge en konsert. Arvodet var 150 kronor.

1893
Den 1 augusti medverkade manskören vid Berns Salongers 30-årsjubileum. Vid detta tillfälle fick kören ett erbjudande att varje kväll under en månads tid få uppträdda mot ett honorar av 1 krona per man och kväll.

1894
Den 9 december firades 300-årsminnet av konung Gustaf II Adolfs födelse med stora festligheter i Stockholm. Manskören framträdde därvid med en separat konsert i Tyska kyrkan i närvaro av konung Oscar II och drottning Sophia samt Tysklands officielle representant, prins Heinrich av Preussen.

1896
Den 1 mars gav manskören en konsert i Musikaliska Akademien under medverkan av operasångare John Forsell. Den 12 maj sjöng kören vid Gustav Vasas staty men anledning av 400-årsminnet av konungens födelse. Den 18 juli företogs en lustresa till Visby med konsert i domkyrkan. Efter konserten uppvaktade manskören författaren Zach. Topelius med några sånger, bl. a. ”Suomi sång” och ”Vårt Land”. Topelius framförde å sitt lands vägnar ett hjärtligt tack.

1897
För att fira körens 35-årsjubileum den 13 mars detta år, gavs en konsert i Musikaliska Akademien. Som solist medverkade löjtnant H. L. Ahlström. Han kvarstod som hedersledamot i manskören ända till sin död vid över 80 års ålder.