1950 – 1962

1950
Den 7 oktober företog manskören ånyo en tvådagars sångfärd per buss. Denna gång till Falun där en konsert på eftermiddagen hölls i Läroverkets aula. Sången klingade vackert och manskören fick fina recensioner i den lokala pressen. Hemfärden dagen därpå gick via Gävle och Älvkarleby till Hallstavik, där ännu en konsert hölls.

1951
Till de övriga konserterna kom detta år ett radioframträdande från Karlaplansstudion.

1952
Den 13mars firades 90-årsjubiléet med en konsert i Konsethusets stora sal under ledning av musikdirektör Erik EhnWall. L. M. Ericsons orkester medverkade och som solist operasångare Ebbe Cornelie. Bland annat framfördes ”Landkjendning” av Grieg för solo, kör och orkester. Den talrika publiken gav genom livligt bifall sin uppskattning tillkänna och senare konstaterades att även kritiken var välvillig. Banketten hölls på Hotell Malmen för sångare med damer och inbjudna gäster. Vid detta jubileum invigdes körens nuvarande standar, som kunnat anskaffas genom bland körmedlemmarna insamlade medel.

1953
Tysklandsresa Årets stora händelse var emellertid att manskören den 18 juni åter kunde starta en utlandsresa. Denna gång till Tyskland. Resan företogs med buss och gick till Kiel, Hannover, Bremen, Hamburg, Lübeck och Köpenhamn. De dagboksanteckningar som ett par av sångarna sammanfört och i stencilerat skick utgivit om den intressanta men väl tröttsamma 6-dagarsfärden, visar med all önskvärd tydlighet hur en sådan färd kan stimulera sångarna i trevlig, gemensamma minnen. Förutom de traditionella konserterna höll manskören den 16 maj med anledning av Stockholms stads 700-årsjubileum en konsert i Riddarholmskyrkan.

1954 – 56
Dessa år upptogs av de sedvanliga engagemangen och vårsoaréerna samt konsertresor bl. a. till Norrköping och Nyköping.

1957
Detta år beslut sångföreningen att manskörens medlemmar vid konserterna skulle uppträda i enhetlig kostym för att åstadkomma ett mera representativt intryck. En fördelaktig offert godtogs. Den 8 mars firade manskören sitt 95-årsjubileum med en lyckad konsert under musikdirektör Erik Ehnwalls ledning i Konserthusets lilla sal inför en publik av c:a 500 personer. Solist var operasångaren Erik Saedén med ackompanjemang av pianisten Stig Westerberg. Jubiléet avslutades med supé på Gillet för sångare med damer och gäster, tillsammans omkring 100 personer. Den 15 juni avled sångföreningens hedersordförande Carl Lindroht. Han hade under en lång följd av år 1932-1950 fungerat som föreningens ordförande. Vid gravsättningen i Gustav Vasakyrkans columbarium framförde manskören sång.

1958 – 61
Förutom de sedvanliga engagemangen – parkkonserterna kunde ännu 1958 och 1959 på Stockholms stads uppdrag hållas – gavs vårkonserter samt företogs konsertresor till olika landsortskyrkor.

1962

Detta år firades hundraårsjubileum med en konsert i
Stockholms Konserthus Stora sal.

Detta tillfälle dokumenterades med en minnestavla med bilder på alla medlemmarna som altjämt hänger i föreningens repetitionslokal.