Körens dirigent

Vår chefdirigent heter Henry Turu. Biträdande dirigent är Johanna Sjöberg Olson, som studerar avancerad kördirigering vid Uppsala universitet.