Körens dirigent

Vår chefdirigent heter Veikko Kiiver. Biträdande dirigent har vi ingen nu, men om du är intresserad kan du kontakta oss på info@stockholmsallmanna.se.