Vårsånger

Valborgsmässoafton, manskör och vårsånger hör ihop!

Stockholms Allmänna Sångförening har bl.a. följande sånger på sin repertoar:

  • Längtan till landet (Vintern rasat….) H Sätherberg
  • Till österland
  • Majsång (Sköna maj välkommen…) Been
  • Vårsång (I skogar och dalar vi… ) Carlberg
  • Studentsången Prins Gustaf
  • Sveriges flagga H Alfvén
  • Dåne liksom åskan bröder J H Stuntz
  • Vårsång (Glad såsom fågeln) Prins Gustaf